D  I  B

 

 -> DIB formål :

 

 

 

-> Den Danske Internationale Brigade (DIB) skal, som helhed eller med dele af enheden:
- Deltage i fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer i rammen af FN eller OSCE.
- Stilles til rådighed for NATO, primært i de hurtige reaktionstyrker.
- Deltage i det nationale forsvar

Frem ->